http://skymusic.com.hk/?p=73173

(Big Bang:大成)D-LITE 2 日版
========
D-LITE 2 (CD+2DVD)
¥8,640
AVCY58568/B
========
D-LITE 2
¥2,592
AVCY58569
========
D-LITE 2 (PLAYBUTTON)
¥2,592
AVZY58573
========
[現已於21-12-2017上市,訂了的朋友煩於出版日後2星期內來店取唷,謝謝留意.]

想以最平宜之價錢買到喜歡的產品, 直接聯絡我們就可以啦!

請按此進入>>>訂購流程方法及郵寄流程方法<<<請按此進入

Tel : 2780- 5680, E-mail : [email protected]

於skymusic實體店現金之外付款方法如下: