GLAY REVIEW II ~BEST OF GLAY~日版     訂金各$100

1)[4CD+Blu-ray Disc]

PCCN-00040

¥6,765

2)[4CD+2DVD]

PCCN-00041

¥6,105

3)  4CD

PCCN-00042

¥3,905

発売日    2020年03月11日

歡迎代購及大量團購(^^)

請按此進入>>>訂購流程方法及郵寄流程方法<<<請按此進入

Tel : 2780- 5680, E-mail : [email protected]

於skymusic實體店現金之外付款方法如下: