OH MY GIRL JAPAN ALBUM『Eternally日版              訂金各$100

1)[CD+DVD]<初回限定盤A>

BVCL-1030

¥4,200

2)[CD+DVD]<初回限定盤B>

BVCL-1032

¥4,200

3)  CD<通常盤>

BVCL-1034

¥2,100

発売日       2020年01月08日

~~現在開始訂購/團購啦~~

請按此進入>>>訂購流程方法及郵寄流程方法<<<請按此進入

Tel : 2780- 5680, E-mail : [email protected]

於skymusic實體店現金之外付款方法如下: