http://skymusic.com.hk/?p=85659
.
SEVENTEEN JAPAN 1ST SINGLE 「Happy Ending」 日版[訂金各$50]
=======
《初回限定盤A》(CD+36P PHOTO BOOK)
¥1,599
XQNJ91004
=======
《初回限定盤B》(CD+36P PHOTO BOOK)
¥1,599
XQNJ91005
=======
《初回限定盤C》(CD+Blu-ray)
¥1,700
XQNJ91006
=======
《通常盤》(CD+16P PHOTO BOOK)
¥1,300
XQNJ1002
=======
発売日:2019年5月29日(水)

歡迎代購及大量團購(^^)

請按此進入>>>訂購流程方法及郵寄流程方法<<<請按此進入

Tel : 2780- 5680, E-mail : [email protected]

於skymusic實體店現金之外付款方法如下: