http://skymusic.com.hk/?p=74227

(Bigbang:太陽)TAEYANG 2017 WORLD TOUR<WHITE NIGHT> DVD/Blu-ray日版
=========
TAEYANG 2017 WORLD TOUR<WHITE NIGHT> IN JAPAN (3DVD+2CD)
¥12,204
AVBY58536/B
=========
TAEYANG 2017 WORLD TOUR <WHITE NIGHT> IN JAPAN (3Blu-ray+2CD)
¥13,284
AVXY58541/B
=========
[現已於01-02-2018上市,訂了的朋友煩於出版日後2星期內來店取唷,謝謝留意.].

想以最平宜之價錢買到喜歡的產品, 直接聯絡我們就可以啦!

請按此進入>>>訂購流程方法及郵寄流程方法<<<請按此進入

Tel : 2780- 5680, E-mail : [email protected]

於skymusic實體店現金之外付款方法如下: