SKY MUSIC天空銷量榜

市場指標真實數量

逢星期一更新公佈

銷售日期[04-11-2019至 10-11-2019]

1) 許廷鏗 2019年度專輯《拾》

2) 周杰倫 - 地表最強演唱會(DVD)

3) 陳奕迅 Eason Chan - L.O.V.E IS LIVE (2DVD)

4) 陳奕迅 Eason Chan - L.O.V.E IS LIVE (2BD)

5) 周杰倫 - 地表最強演唱會(BD)\

6) 關淑怡 - PSYCHOACOUTICS LP

7) 林二汶 Eman Lam - 初音The Beginning of Sound

8) 姚莉 - 想你想你 銀嗓子姚莉紀念專集 (3CD)

9) Janice Vidal 衛蘭 – In His Name (Gospel Album) CD

10)關淑怡 SHIRLEY KWAN - PSYCHOACOUTICS (SACD)